Acer Aspire 2920Z Máy tính xách tay WinXP, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 2920Z Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 2920Z Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Trình điều khiển Windows Vista 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel7.6.0.101149.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
SATA AHCI driverIntel7.6.0.101149.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
âm thanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.549341.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.549337.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.554338.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Bluetooth
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.1.0.330096.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.390057.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.1.0.200058.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.30.5005.3 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.30.5005.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.7.31.4004.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.126.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.30.5005.3 MB08 / 04 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.7.31.4004.4 MB08 / 04 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.126.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.12a6.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.7.31.4004.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
cardreader
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.100924.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.100924.5 MB12 / 03 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek3.0.0.85.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Chipset
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10052.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10136.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
chipset driverIntel8.3.0.10132.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
LAN
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.26.0.037.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.46.0.043.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.9.0.037.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
modem
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLITEON2.1.77.9676.8 KB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverLITEON2.1.77.9676.8 KB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.01.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.62.0.02.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Modem DriverAgere2.1.74.0707.6 KB12 / 03 / 2008Tải về
TouchPad
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.0.15.024.2 MB12 / 03 / 2008Tải về
VGA
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel6.14.10.483716.4 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver VGAIntel15.6.64.1.132912.0 MB12 / 03 / 2008Tải về
driver VGAIntel7.14.10.131815.1 MB12 / 03 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.1.22143.6 MB12 / 03 / 2008Tải về
Wireless LAN Driver cho 4311Broadcom4.100.15.52.6 MB09 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.124.3 MB09 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.102.15.632.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.1.1.2298.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1910.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.2.0.2152.9 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel11.5.1.8189.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.452.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
generic UG
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.02.7 MB12 / 11 / 2008Tải về
BIOS
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.131.1 MB12 / 08 / 2008Tải về
Acer GridVista
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer GridVista ứng dụngAcer2.72.3171.8 MB12 / 03 / 2008Tải về
eDataSecurity
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.436147.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer2.8.435441.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.401116.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Khung Acer Empowering TechnologyAcer2.5.430118.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eLock
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.40118.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eLockAcer2.5.43028.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eNet
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.43049.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eNetAcer2.6.40099.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.431111.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer2.5.402511.1 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePresentation
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.40024.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý ePresentationAcer2.5.43005.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.401515.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer eRecovery Management ApplicationAcer2.5.430415.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.40168.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer2.5.43028.2 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.042.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.132.7 MB12 / 03 / 2008Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.045.3 MB12 / 03 / 2008Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.