Acer Aspire 4530 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích

Acer Aspire 5710Z

tải về Acer Aspire 4530 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Windows Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverNVIDIA10.3.0.23296.6 KB12 / 04 / 2008Tải về
âm thanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.562442.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.562442.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.590167.3 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.562442.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
Bluetooth
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothFoxconn6.0.1.640049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothFoxconn5.1.0.420098.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.960057.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.640049.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.32.701.149.1 MB04 / 02 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.501.16.6 MB07 / 17 / 2009Tải về
cardreader
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.200947.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.664.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.200947.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Chipset
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverNVIDIA15.4250.0 MB10 / 26 / 2009Tải về
chipset driverNVIDIA15.4253.1 MB11 / 09 / 2011Tải về
chipset driverNVIDIA17.0522.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverNVIDIA17.04161.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
chipset driverNVIDIA17.0522.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
vân tay
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.3985.9 MB07 / 30 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.2.60110.4 MB10 / 23 / 2009Tải về
LAN
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.78.0.062.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.82.0.062.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom10.82.0.062.5 MB12 / 04 / 2008Tải về
modem
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverFoxconn7.73.002.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn7.73.001.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Modem DriverFoxconn7.73.002.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
TouchPad
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.4.025.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.4.025.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics10.2.4.025.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
VGA
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA7.15.11.756661.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.872591.7 MB11 / 09 / 2011Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.756676.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
driver VGANVIDIA8.15.11.872573.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.759070.7 MB12 / 04 / 2008Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn4.170.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.12618.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.2395.3 MB01 / 06 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.64.54.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.12618.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI1.05.05283.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn4.170.25.1911.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn7.4.2.1514.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyQMI1.05.05283.3 MB12 / 04 / 2008Tải về
generic UG
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB02 / 26 / 2010Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer33362.1 MB11 / 17 / 2009Tải về
BIOSAcer33343.4 MB12 / 08 / 2008Tải về
Ứng dụng
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.36.6 MB04 / 02 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB04 / 02 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngSuyin2.0.9.12.8 MB02 / 24 / 2011Tải về
WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.172.2 MB02 / 24 / 2011Tải về
eDataSecurity
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.0.52.9 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek2.0.0.52.9 MB02 / 24 / 2011Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.