Acer Aspire 5338 máy tính xách tay Windows XP, Vista, 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 5338 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5338 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Lựa chọn 3G Mô-đun điều khiển 5.0.12.0 30.6 MB 2009 / 07 / 03 Tải về
QUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển 6.0.5.4 71.6 MB 2009 / 04 / 14 Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển 8.5.0.1032 27.3 MB 2009 / 04 / 14 Tải về
Realtek Audio Driver 5.10.0.5791 64.6 MB 2009 / 04 / 15 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 5.5.0.7000 102.5 MB 2009 / 08 / 05 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 5.5.0.7500 101.9 MB 2009 / 12 / 08 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 5.5.0.8200 102.5 MB 2010 / 03 / 12 Tải về
Realtek Card Reader driver 6.0.6000.74 6.8 MB 2009 / 04 / 14 Tải về
Intel Chipset Driver 9.0.0.1011 2.2 MB 2009 / 04 / 17 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 11.18.0.0 62.3 MB 2009 / 04 / 15 Tải về
LSI Modem Driver 2.1.77.9 676.8 KB 2009 / 04 / 14 Tải về
ALPS Touchpad driver 7.4.2015.012 9.2 MB 2009 / 04 / 14 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 12.1.0.0 15.4 MB 2009 / 04 / 14 Tải về
Driver ATI VGA 8.581.0.0 153.7 MB 2009 / 08 / 11 Tải về
Intel điều khiển VGA 6.14.10.5016 20.0 MB 2009 / 04 / 14 Tải về
NVIDIA VGA Driver 6.14.11.7952 77.9 MB 2009 / 11 / 19 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (HB93-HB95) 7.7.0.267 5.7 MB 2010 / 03 / 12 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.60.18.9 6.8 MB 2010 / 10 / 29 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 12.1.2.1 189.7 MB 2009 / 04 / 15 Tải về
Trình điều khiển Ralink Wireless LAN 1.1.5.0 3.0 MB 2009 / 04 / 15 Tải về