Acer Aspire 5342 máy tính xách tay của Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 5342 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5342 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 9.6.2.1001 10.0 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Intel iAMT điều khiển 6.0.0.1179 5.3 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.6141 95.8 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 6.27.0521.0302 65.4 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (3.0) 7.01.000.18 57.3 MB 2010 / 10 / 19 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 6.3.0.5900 59.0 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Broadcom Bluetooth Driver (3.0) 6.3.0.6000 59.0 MB 2010 / 10 / 19 Tải về
Chicony Máy ảnh điều khiển 1.1.199.107 3.7 MB 2011 / 01 / 27 Tải về
Suyin Máy ảnh điều khiển 5.3.36.1 7.3 MB 2011 / 01 / 27 Tải về
LITEON Máy ảnh điều khiển 1.0.5.2 6.0 MB 2011 / 01 / 27 Tải về
Realtek Card Reader driver 6.1.7600.30122 8.3 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Intel Chipset Driver 9.1.1.1024 2.3 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 14.0.1.0 10.8 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 7.0.6.5 37.9 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 14.0.19.0 29.5 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển 1.2.0.1002 1.1 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Driver AMD VGA 8.741.0.0000 241.1 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.2125 77.4 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.2182 77.6 MB 2011 / 07 / 12 Tải về
NVIDIA VGA Driver 8.17.12.8564 371.0 MB 2011 / 12 / 15 Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhysX) 9.10.0514 24.6 MB 2011 / 12 / 15 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 9.2.0.439 11.6 MB 2011 / 12 / 22 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.249.2 23.1 MB 2010 / 08 / 18 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.82.95 33.6 MB 2011 / 10 / 18 Tải về
  • DanyVily

    Cảm ơn bạn đã drivers.It được rất hữu ích tìm kiếm chúng.