Acer Aspire 5350 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 5350 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5350 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Huawei 3G Mô-đun điều khiển 3.17.05.00 4.3 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển 10.5.0.1026 11.1 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.6438 155.8 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 7.4.0.96 180.5 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 6.5.0.2200 174.0 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Broadcom Card Reader driver 1.0.0.222 11.8 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel Chipset Driver 9.2.0.1030 2.5 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 14.8.0.5 11.1 MB 2013 / 04 / 22 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 14.8.0.5 11.1 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver 7.0.0.1144 3.9 MB 2014 / 03 / 19 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 11.6.2.1 177.0 MB 2012 / 08 / 31 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 8.0.6.3 61.5 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 15.1.6 33.2 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Renesas USB 3.0 điều khiển 2.0.34.0 6.8 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.2342 146.4 MB 2012 / 06 / 25 Tải về
NVIDIA VGA Driver 8.17.12.8590 375.3 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhyX) 9.10.0514 24.6 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel WiMax Driver 6.2.1202.26 32.5 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Intel Wireless Display Driver 2.1.41.0 131.0 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 9.2.0.432 44.7 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.82.87 33.5 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 14.1.1.3 101.2 MB 2012 / 03 / 13 Tải về