Acer Aspire 5570Z máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 5570 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5570Z Máy tính xách tay Windows XP, Vista, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Realtek Audio Driver 5.10.0.5273 24.3 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 5.0.1.1500 71.4 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Bison Máy ảnh điều khiển 5.0.0.8 3.6 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Logitech Máy ảnh điều khiển 9.4.4.1082 50.0 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Suyin Máy ảnh điều khiển 1.0.0.1 35.1 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
TI Card Reader driver 2.0.0.2 3.5 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Intel Chipset Driver 8.0.0.1009 1.7 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Trình điều khiển Marvell LAN 8.55.4.3 179.0 KB 2008 / 12 / 03 Tải về
Agere Modem Driver 2.1.7.5 677.7 KB 2008 / 12 / 03 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 8.3.0.0 5.3 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Intel điều khiển VGA 6.14.10.4543 5.0 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
NVIDIA VGA Driver 8.4.8.5 21.0 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 4.2.2.7 1.6 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 5.3.0.45 2.7 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 5.3.0.45 2.7 MB 2009 / 11 / 10 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 4.10.40 73.3 MB 2008 / 12 / 03 Tải về
  • Shahbaz

    cảm ơn

  • Shahbaz

    cám ơn vì hỗ trợ