Acer Aspire 5730 Máy tính xách tay Windows XP, Vista Trình điều khiển, Tiện ích

Acer Aspire 5730 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 5730 Máy tính xách tay Windows XP 32 / 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, Update và tài liệu hỗ trợ.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.2.0.100153.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
âm thanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek5.10.0.561842.5 MB01 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.561842.5 MB01 / 15 / 2009Tải về
Bluetooth
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.1.0.330096.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.0.1.630049.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnLoại bò rừng7.96.701.146.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.33.5015.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
cardreader
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.200766.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek3.0.1.35.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
Chipset
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
chipset driverIntel8.7.0.10072.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
LAN
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANMarvell10.55.3.31008.2 KB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANMarvell10.55.3.31008.4 KB01 / 15 / 2009Tải về
modem
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverAgere2.1.87.0711.7 KB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.0711.8 KB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.01.9 MB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.0742.5 KB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.02.6 MB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverAgere2.1.87.0742.4 KB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.01.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.62.0.02.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
TouchPad
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics11.0.2.025.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
VGA
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAIntel6.14.10.496920.0 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150216.9 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.150219.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.496918.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.124.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.1264.9 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom4.170.25.1911.9 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.9629.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros7.6.0.20029.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros5.3.0.452.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
generic UG
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.0850.0 KB09 / 05 / 2011Tải về
Hướng dẫn nhanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.02.0 MB12 / 12 / 2008Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụngAcer1.01.5 MB12 / 12 / 2008Tải về
BIOS
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcerv1.052.6 MB12 / 08 / 2008Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.82.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.202.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin2.0.82.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Acer WebCam ứng dụngLoại bò rừng2.0.0.202.1 MB01 / 15 / 2009Tải về
eDataSecurity
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eDataSecurityAcer3.0.306547.4 MB12 / 04 / 2008Tải về
eFramework
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Khung Acer Empowering TechnologyAcer3.0.30108.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
ePower
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý ePowerAcer3.0.301510.8 MB12 / 04 / 2008Tải về
eRecovery
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer eRecovery Management ApplicationAcer3.0.301418.0 MB12 / 04 / 2008Tải về
eSetting
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer ứng dụng quản lý eSettingAcer3.0.301111.6 MB12 / 04 / 2008Tải về
LaunchManager
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.042.8 MB01 / 15 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.7 MB01 / 15 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.022.7 MB01 / 15 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.