Acer Aspire 5738Z, 5738ZG Máy tính xách tay WinXP, Vista, Win7 điều khiển, Tiện ích

Acer Aspire 5738Z Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 5738Z, Aspire 5738ZG Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Vista 32 / 64bit, Windows Drivers 7 32 / 64bit, tiện ích, cập nhật và hỗ trợ tài liệu.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.0.12.030.6 MB07 / 03 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển (EM770W)Huawei2.0.3.82713.0 MB10 / 21 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển Gobi1000QUALCOMM1.0.21218.8 MB10 / 23 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiển GTM382Tùy chọn5.1.30.05.6 MB10 / 22 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM1.0.21109.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnTùy chọn5.1.30.05.6 MB09 / 09 / 2009Tải về
3G Mô-đun điều khiểnQUALCOMM6.0.5.471.6 MB04 / 14 / 2009Tải về
AHCI
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel8.5.0.103227.3 MB04 / 14 / 2009Tải về
SATA AHCI driverIntel8.9.0.102328.5 MB09 / 09 / 2009Tải về
âm thanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.579164.6 MB04 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek5.10.0.579164.6 MB04 / 15 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 01 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB09 / 09 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.591158.5 MB10 / 23 / 2009Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.580264.6 MB07 / 24 / 2009Tải về
Bluetooth
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom5.5.0.8200102.5 MB03 / 12 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.1.80057.4 MB03 / 12 / 2010Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.970057.5 MB10 / 22 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7500101.9 MB12 / 08 / 2009Tải về
driver BluetoothFoxconn6.2.0.970057.7 MB09 / 09 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom6.2.0.880056.8 MB08 / 05 / 2009Tải về
driver BluetoothBroadcom5.5.0.7000102.5 MB08 / 05 / 2009Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.8.48.5009.9 MB08 / 20 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony5.8.49001.29.3 MB08 / 20 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnSuyin5.0.7.13.3 MB08 / 19 / 2009Tải về
Máy ảnh điều khiểnChicony1.1.74.2162.8 MB08 / 19 / 2009Tải về
cardreader
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.0.6000.746.8 MB04 / 14 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301027.2 MB10 / 26 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB09 / 09 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 01 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.1.7100.300937.2 MB10 / 22 / 2009Tải về
Card Reader driverRealtek6.0.6000.201139.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Chipset
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB09 / 09 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.1.1.10154.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
chipset driverIntel9.0.0.10112.2 MB04 / 17 / 2009Tải về
vân tay
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.62109.7 MB12 / 17 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
Trình điều khiển vân tayAuthenTec6.1.3985.2 MB08 / 04 / 2009Tải về
LAN
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.1.167.4 MB12 / 10 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.22.0.062.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.1.167.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom12.2.0.367.0 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LANBroadcom11.18.0.062.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
modem
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Modem DriverLSI2.1.87.0711.7 KB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.87.0742.4 KB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.2.97.01.5 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLSI2.1.77.9676.8 KB04 / 14 / 2009Tải về
Modem DriverConexant7.80.4.555.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
Modem DriverLITEON7.80.4.552.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.941.4 MB09 / 09 / 2009Tải về
Modem DriverFoxconn2.1.941.4 MB10 / 01 / 2009Tải về
Loại khác
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác PhysX phần mềm hệ thốngNVIDIA9.09.042837.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
SATA
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển SATA AHCIIntel8.9.0.102321.4 MB10 / 22 / 2009Tải về
TouchPad
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadALPS7.4.2015.0129.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics12.1.0.015.4 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.104.2015.0129.2 MB04 / 14 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.105.2015.1019.1 MB09 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS7.5.2015.11038.4 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB09 / 09 / 2009Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics13.2.2.028.2 MB10 / 21 / 2009Tải về
VGA
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAATI8.581.0.0153.7 MB08 / 11 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.162419.9 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGAIntel7.15.10.162418.8 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.8766107.8 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.793091.3 MB11 / 19 / 2009Tải về
driver VGAIntel6.14.10.501620.0 MB04 / 14 / 2009Tải về
driver VGAATI8.621.0.0157.6 MB08 / 11 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.185525.1 MB10 / 21 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA6.14.11.795277.9 MB11 / 19 / 2009Tải về
driver VGANVIDIA7.15.11.793074.0 MB11 / 19 / 2009Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189224.5 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGAATI8.692.1.0232.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGANVIDIA8.16.11.876689.6 MB10 / 19 / 2010Tải về
driver VGAIntel8.15.10.189225.3 MB10 / 19 / 2010Tải về
WiMax
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WiMax điều khiểnIntel5.1.29.527.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
WiMax điều khiểnIntel5.1.29.527.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn8.0.0.1715.4 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.96.8 MB10 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.57.1323.9 MB10 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.60.18.815.2 MB10 / 29 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.1.514.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.5.0.597.1 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyFoxconn3.0.1.07.7 MB10 / 01 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (Hỗ trợ Intel Centrino Wireless-N 1000)Intel12.5.0.57192.2 MB06 / 26 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.4.1.114.9 MB10 / 01 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink2.0.8.07.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink1.1.5.03.0 MB04 / 15 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel12.1.2.1189.7 MB04 / 15 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (HB93-HB95)Atheros7.7.0.2675.7 MB03 / 12 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (HB93-HB95)Atheros7.7.0.35621.5 MB03 / 12 / 2010Tải về
Wireless LAN Driver (HB93-HB95)Atheros8.0.0.2255.5 MB03 / 12 / 2010Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.2.07.7 MB10 / 21 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (CondorPeak)Intel12.5.0.597.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver (5100 / 5300 / 5150 / 5350)Intel12.4.1.114.8 MB10 / 21 / 2009Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRalink3.0.1.07.7 MB09 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho SP1x2HMWIntel12.4.1.514.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
Wireless LAN Driver cho SP1x2HABGIntel12.4.1.114.9 MB09 / 09 / 2009Tải về
generic UG
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.1 MB12 / 18 / 2009Tải về
Hướng dẫn nhanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.0977.9 KB04 / 03 / 2009Tải về
BIOS
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Cải thiện hiệu suất PXE LAN.Acer1.345.4 MB02 / 08 / 2011Tải về
Sửa chữa vấn đề hiển thị bất thường với dấu chấm tuyết cho ATI VGA rời rạc.Acer1.285.4 MB04 / 21 / 2010Tải về
BIOSAcer1.255.4 MB01 / 11 / 2010Tải về
3G
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
3G ứng dụng của QualcommQUALCOMM1.00.14323.3 MB07 / 07 / 2009Tải về
Ứng dụng
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngSuyin5.2.7.13.3 MB09 / 30 / 2010Tải về
Acer WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB04 / 15 / 2009Tải về
WebCam ứng dụngChicony1.1.74.2162.8 MB09 / 30 / 2010Tải về
Acer WebCam ứng dụngSuyin5.0.7.13.3 MB04 / 15 / 2009Tải về
LaunchManager
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer LaunchManager ứng dụngDritek3.0.004.3 MB09 / 09 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.034.3 MB10 / 01 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.023.1 MB10 / 23 / 2009Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek3.0.043.0 MB10 / 23 / 2009Tải về
Acer LaunchManager ứng dụngDritek2.0.023.7 MB04 / 14 / 2009Tải về
PowerSmart quản lý
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
PowerSmart Application ManagerAcer4.05.30049.2 MB10 / 28 / 2009Tải về
PowerSmart Application ManagerAcer4.01.30139.6 MB10 / 28 / 2009Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.