Acer Aspire 5750Z, 5750ZG máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 5750 Máy tính xách tay

tải về ACER Aspire 5750Z, 5750ZG Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Huawei 3G Mô-đun điều khiển 3.17.05.00 4.3 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển 10.5.0.1026 11.1 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.6438 155.8 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 7.4.0.96 180.5 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 6.5.0.2200 174.0 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Broadcom Card Reader driver 1.0.0.222 11.8 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel Chipset Driver 9.2.0.1030 2.5 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 14.8.0.5 11.1 MB 2013 / 04 / 22 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 14.8.0.5 11.1 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver 7.0.0.1144 3.9 MB 2014 / 03 / 19 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 11.6.2.1 177.0 MB 2012 / 08 / 31 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 8.0.6.3 61.5 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 15.1.6 33.2 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Renesas USB 3.0 điều khiển 2.0.34.0 6.8 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.2342 146.4 MB 2012 / 06 / 25 Tải về
NVIDIA VGA Driver 8.17.12.8590 375.3 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
NVIDIA VGA Driver (PhyX) 9.10.0514 24.6 MB 2012 / 02 / 17 Tải về
Intel WiMax Driver 6.2.1202.26 32.5 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Intel Wireless Display Driver 2.1.41.0 131.0 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 9.2.0.432 44.7 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.82.87 33.5 MB 2012 / 03 / 13 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 14.1.1.3 101.2 MB 2012 / 03 / 13 Tải về