Acer Aspire 7250G Notebook Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire 7250 Máy tính xách tay

tải về Acer Aspire 7250G Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 32 / 64bit, tiện ích, Update và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
âm thanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6358121.3 MB06 / 07 / 2011Tải về
cardreader
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverRealtek6.1.7600.301279.6 MB06 / 07 / 2011Tải về
LAN
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANAtheros1.0.2.434.7 MB06 / 07 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LANAtheros2.1.0.76.0 MB10 / 21 / 2012Tải về
TouchPad
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.2.17.592.0 MB06 / 07 / 2011Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 21 / 2012Tải về
VGA
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGAAMD8.982.9213.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
driver VGAAMD8.861.0.0000157.2 MB08 / 28 / 2012Tải về
driver VGAAMD8.822.5.1000134.9 MB06 / 07 / 2011Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.31623.1 MB06 / 07 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.31623.1 MB06 / 07 / 2011Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2624.1 MB10 / 21 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.2.0706.201218.6 MB10 / 21 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.1 MB10 / 21 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.6331.7 MB06 / 07 / 2011Tải về
generic UG
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng GenericAcer1.01.8 MB12 / 01 / 2010Tải về
Hướng dẫn nhanh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóngAcer1.01.3 MB06 / 07 / 2011Tải về
Tài liệu vận chuyển
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10E7E)Simplo1.01.3 MB01 / 17 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10B5E)Panasonic1.03.1 MB01 / 17 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AS10B75)Simplo1.01.3 MB12 / 23 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AS10B31)Simplo1.01.1 MB12 / 23 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B31)Sanyo1.01011.7 KB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B7E)Simplo1.01.5 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho giao thông (AS10B3E)Sanyo1.0425.6 KB02 / 02 / 2012Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AS10B41)Sanyo1.01.1 MB12 / 23 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AS10B71)Simplo1.01.3 MB12 / 23 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10E36)Sanyo1.0982.1 KB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B6E)Samsung1.0852.3 KB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B5E)Panasonic1.02.8 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B65)Samsung1.0856.7 KB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B61)Samsung1.01.2 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AS10B73)Simplo1.01.2 MB12 / 23 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B3E)Sanyo1.0823.9 KB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B73)Simplo1.01.1 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B71)Simplo1.01.1 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10E7E)Simplo1.01.1 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B75)Simplo1.01.1 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10E76)Simplo1.02.2 MB12 / 19 / 2011Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AS10B41)Sony1.0911.5 KB12 / 19 / 2011Tải về
BIOS
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
BIOSAcer1.103.8 MB12 / 19 / 2011Tải về
Hỗ trợ bộ xử lý AMD E-300 & E-450 APU.Acer1.043.8 MB07 / 18 / 2011Tải về
firmware cập nhật EC.Acer1.034.8 MB06 / 27 / 2011Tải về
firmware
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Bản cập nhật này cải thiện hiệu suất của đĩa cứng.WD9545174.9 KB01 / 21 / 2013Tải về
Ứng dụng
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Acer UpdaterAcer1.02.35027.8 MB04 / 13 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.0.152323.6 MB06 / 07 / 2011Tải về
WebCam ứng dụngCyberlink1.0.162623.6 MB06 / 07 / 2011Tải về
ePower
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerAcer6.00.300710.6 MB06 / 07 / 2011Tải về
LaunchManager
Sự miêu tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.57.1 MB06 / 07 / 2011Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.