Acer Aspire One HAPPY Netbook Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire One HAPPY Netbook

Tải về ACER Aspire One HAPPY (AOHAPPY) Máy tính xách tay Windows XP, Windows7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Ericsson 3G Mô-đun điều khiển 5.20.2.0 15.7 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Ericsson 3G Mô-đun điều khiển 6.3.1.3 16.1 MB 2011 / 02 / 11 Tải về
Huawei 3G Mô-đun điều khiển 2.0.6.702 3.8 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển 8.9.4.1004 21.4 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.6066 78.3 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 16.0315.101.0 106.0 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (3.0) (AR3011) 6.04.004.1 104.3 MB 2010 / 10 / 19 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (AR3011 / BU12) 6.04.005.14 109.6 MB 2011 / 01 / 24 Tải về
Broadcom Bluetooth Driver (3.0) 5.6.0.3800 241.6 MB 2010 / 10 / 19 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 5.6.0.5301 92.5 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Chicony Máy ảnh điều khiển 5.8.54.008 12.1 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Suyin Máy ảnh điều khiển 5.8.54.008 8.4 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
LITEON Máy ảnh điều khiển 3.3.2.29 18.7 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
ENE Card Reader driver 5.89.0.70 1.1 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Intel Chipset Driver 9.1.1.1025 2.3 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Driver Atheros LAN 1.0.0.40 4.6 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Broadcom Media Processor điều khiển 03.07.00.00 12.6 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Quartics Media Processor điều khiển 3.1.0059.0 5.9 MB 2010 / 08 / 02 Tải về
LITEON Modem Driver 2.2.99 2.0 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
ALPS Touchpad driver 7.5.2002.1115 9.5 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 7.0.6.6 25.5 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 15.0.7.0 29.7 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Intel điều khiển VGA 6.14.10.5260 15.3 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Intel WiMax Driver 5.20.1002.3 61.6 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 7.7.0.456 31.5 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.60.350.6 30.3 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 5.20.1002.3 3.5 MB 2010 / 07 / 30 Tải về
Driver Realtek Wireless LAN 1090.2.0504.2010 18.4 MB 2010 / 07 / 30 Tải về