Acer Aspire E5-474G máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire E5-474G Laptop

tải về Acer Aspire E5-474G Máy tính xách tay của Windows 10 64-bit Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7564 450.4 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA435 HAI) 10.0.0.203 110.0 MB 2016 / 05 / 06 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA335 HAI) 10.0.0.324 59.3 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA335 HAI) 10.0.1.2 59.3 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA435 HAI) 12.0.0.116 73.5 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 12.0.1.653 9.2 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Driver Intel Bluetooth 17.1.1527.1534 6.0 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Driver Intel Bluetooth 17.1.1532.1814 5.9 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10125.21277 12.6 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.11 4.7 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.7 4.7 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 30.63.1519.7 4.7 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Driver Realtek LAN 10.2.703.2015 9.3 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.7.31 616.4 KB 2015 / 09 / 08 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.7.34 1.3 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 13.6.2.2 7.0 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển 11.0.0.1157 21.0 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển 11.0.0.1166 21.0 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Intel điều khiển VGA 20.19.15.4331 173.6 MB 2016 / 05 / 06 Tải về
NVIDIA VGA Driver 10.18.13.5354 431.1 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA335 HAI) 10.0.0.321 49.5 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA335 HAI) 10.0.0.324 59.3 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435 HAI) 12.0.0.102 73.5 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435 HAI) 12.0.0.116 73.5 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435 HAI) 12.0.0.203 110.0 MB 2016 / 05 / 06 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 7.35.267.0 43.1 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.11.0.8 190.6 MB 2015 / 09 / 08 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.20.0.9 192.1 MB 2015 / 11 / 05 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.00.3006 15.6 MB 2015 / 09 / 09 Tải về
Quản lý Acer Power 7.00.8109 28.3 MB 2015 / 09 / 09 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Chế độ mặc định khởi động theo loại hệ điều hành hiện tại 1.10 5.8 MB 2016 / 05 / 10 Tải về
Acer Cải thiện hiệu năng hệ thống 1.09 5.8 MB 2016 / 05 / 03 Tải về
Acer Resolve WLAN tắt trong thiết lập máy tính 1.08 5.8 MB 2016 / 03 / 28 Tải về
Acer Cập nhật CPU vi 1.06 5.8 MB 2016 / 03 / 01 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 1.2 MB 2015 / 09 / 09 Tải về
Acer ERP (Năng lượng liên quan đến chỉ thị sản phẩm) Tài liệu kỹ thuật 1 110.8 KB 2015 / 10 / 22 Tải về