Acer Aspire ES1-522 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire ES1-522 Laptop

tải về ACER Aspire ES1-522 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7520 360.1 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7564 450.4 MB 2016 / 01 / 21 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 10.0.0.321 49.5 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 10.0.0.326 49.5 MB 2016 / 01 / 21 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 12.67 59.2 MB 2015 / 07 / 22 Tải về
Broadcom Bluetooth Driver (HAI) 12.0.1.653 9.2 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 12.0.1.670 18.1 MB 2015 / 07 / 22 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10125.31214 12.3 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
ENE nối tiếp IO driver 1.0.1.0 804.6 KB 2015 / 08 / 28 Tải về
Driver Realtek LAN 10.001.0505.2015 12.4 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Driver Realtek LAN 10.3.723.2015 12.3 MB 2016 / 01 / 21 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 13.6.2.2 7.0 MB 2015 / 07 / 22 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.7.31 613.7 KB 2015 / 07 / 22 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.7.31 616.4 KB 2015 / 08 / 28 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.7.34 1.3 MB 2016 / 01 / 21 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 13.6.2.2 7.0 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Driver AMD VGA 15.20.1055.0 396.3 MB 2015 / 07 / 22 Tải về
Driver AMD VGA 15.200.1055.0 396.3 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Driver AMD VGA 15.201.1101.0 390.3 MB 2016 / 01 / 21 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 10.0.0.326 49.5 MB 2016 / 01 / 21 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 10.0.1.1 7.7 MB 2015 / 08 / 28 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Quản lý Acer Power 7.00.8109 28.3 MB 2015 / 09 / 16 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng 1 3.5 MB 2015 / 06 / 17 Tải về
Acer Tài liệu Vận Chuyển 1 1.6 MB 2015 / 07 / 02 Tải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 1.2 MB 2015 / 09 / 01 Tải về
Acer ERP (Năng lượng liên quan đến chỉ thị sản phẩm) Tài liệu kỹ thuật 1 110.0 KB 2015 / 10 / 22 Tải về