Acer Aspire ES1-531 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire ES1-531 Laptop

tải về Acer Aspire ES1-531 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Tải vềNhà cung cấpSự miêu tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.7503359.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềAtherosBluetooth Driver (WB335 HAI)8.0.1.340246.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềBroadcomBluetooth Driver (HAI)12.0.1.210185.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềInteldriver Bluetooth17.1.1501.51232.1 MB2015 / 06 / 12
Tải vềRealtekCard Reader driver6.3.9600.390638.5 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelchipset driver10.0.24.03.9 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelNối tiếp IO driver603.9600.2425.607171.5 MB2015 / 06 / 12
Tải vềRealtekTrình điều khiển mạng LAN8.38.115.20155.8 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelIntel TXE điều khiển2.0.0.103635.8 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelUSB 3.0 điều khiển1.0.0.263.1 MB2015 / 06 / 12
Tải vềInteldriver VGA10.18.14.4189110.5 MB2015 / 06 / 12
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (WB335 HAI)10.0.0.309246.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềBroadcomWireless LAN Driver (liteon)6.30.223.259185.4 MB2015 / 06 / 12
Tải vềIntelTrình điều khiển mạng LAN không dây18.0.0.11181.7 MB2015 / 06 / 12