Acer Aspire F5-521 máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire F5-521 Laptop

tải về ACER Aspire F5-521 Máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Driver, Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7553 442.4 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Atheros Bluetooth Driver 10.0.0.102 69.1 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA335) 10.0.1.0 49.2 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 12.0.1.653 26.9 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Realtek Card Reader driver 10.0.10125.31214 12.3 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Driver Realtek LAN 10.1.505.2015 12.4 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Synaptics Touchpad Driver 19.0.7.34 1.3 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Driver AMD VGA 15.20.1055.0 396.4 MB 2015 / 07 / 27 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA335) 10.0.0.318 49.2 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435) 12.0.0.102 69.1 MB 2015 / 08 / 28 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 7.35.290.0 43.3 MB 2015 / 08 / 28 TẢI