Acer Aspire ONE 1-131M CloudBook của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire ONE 1-131M CloudBook

tải về Acer Aspire ONE CloudBook 1-131M Laptop dùng Windows 10 64-bit Drivers, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7592 2016 / 05 / 10 Tải về
Driver Intel Bluetooth 17.1.1532.1814 2016 / 05 / 10 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA335 liteon) 10.0.1.1 2016 / 05 / 23 Tải về
Realtek Card Reader driver 6.3.9600.31213 2015 / 08 / 28 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.7 2015 / 11 / 24 Tải về
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt 8.1.10600.147 2015 / 11 / 24 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 604.10120.2654.367 2015 / 11 / 24 Tải về
Acer Airplane Mode điều khiển 1.0.1.1 2015 / 08 / 28 Tải về
Intel TXE điều khiển 2.0.0.1094 2016 / 05 / 23 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.14.36 2016 / 05 / 23 Tải về
Intel điều khiển VGA 20.19.15.4352 2016 / 05 / 23 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.20.0.9 2016 / 05 / 10 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA335 liteon) 10.0.0.321 2016 / 05 / 23 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3003 18.2 MB 2016 / 05 / 25 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer cập nhật CPU vi và trình điều khiển VGA BIOS / GOP. 1.11 6.2 MB 2016 / 06 / 07 Tải về
Acer cập nhật CPU vi và phiên bản TXE. 1.10 6.2 MB 2016 / 03 / 25 Tải về
Acer cập nhật CPU vi và phiên bản TXE. 1.10 6.2 MB 2016 / 03 / 18 Tải về
Acer Cập nhật CPU uCode. 1.09 6.1 MB 2015 / 11 / 20 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 3.1 MB 2015 / 08 / 25 Tải về
Acer ERP (Năng lượng liên quan đến chỉ thị sản phẩm) Tài liệu kỹ thuật 1 110.1 KB 2015 / 10 / 22 Tải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 5.8 MB 2015 / 10 / 28 Tải về