Acer Aspire One 1-132 CloudBook của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire ONE 1-131 CloudBook

tải về ACER Aspire ONE 1-132 CloudBook Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7719 2016 / 04 / 06 Tải về
Driver Intel Bluetooth 18.1.1546.2762 2016 / 04 / 06 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA222) 10.0.1.2 2016 / 04 / 06 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10586.31225 2016 / 10 / 12 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.13 2016 / 04 / 06 Tải về
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt 8.1.10605.221 2016 / 04 / 06 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 604.10146.2643.2818 2016 / 04 / 06 Tải về
Intel TXE điều khiển 2.0.0.1094 2016 / 04 / 06 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 13.6.4.1 2016 / 04 / 06 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.25.5 2016 / 04 / 06 Tải về
Intel điều khiển VGA 20.19.15.4352 2016 / 04 / 06 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.33.0.1 2016 / 04 / 06 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA222) 10.0.0.324 2016 / 04 / 06 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3002 18.2 MB 2016 / 04 / 06 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer 1.adjust sức mạnh USB điện áp cho CPU D-bước. 1.11 3.9 MB 2016 / 09 / 29 Tải về
Acer 1. Cải thiện hiệu suất hệ thống. 1.08 3.9 MB 2016 / 08 / 17 Tải về
Acer 1.Update CPU vi 2.Update EC để 1.1 1.07 3.9 MB 2016 / 06 / 15 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 1.2 MB 2016 / 04 / 06 Tải về