Acer Aspire One AO751h Netbook WinXP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích

Acer Aspire One AO751h Netbook

tải về Acer Aspire One AO751h Netbook Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, Tiện ích & Hỗ trợ công nghệ;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
3G Mô-đun điều khiển Tùy chọn 5.0.12.0 30.6 MB 05 / 08 / 2009 Tải về
3G Mô-đun điều khiển QUALCOMM 6.0.5.4 6.4 MB 05 / 08 / 2009 Tải về
3G đun Driver cho Huawei 770 Huawei 2.0.3.825 24.0 MB 10 / 17 / 2009 Tải về
3G đun Driver Đối với lựa chọn 382 Tùy chọn 5.0.26.0 18.3 MB 10 / 17 / 2009 Tải về
3G đun Driver cho Gobi 2000 QUALCOMM 1.1.09 52.6 MB 10 / 17 / 2009 Tải về
3G đun Driver cho Gobi 1000 QUALCOMM 1.00.27 103.6 MB 10 / 17 / 2009 Tải về
3G Mô-đun điều khiển QUALCOMM 6.0.5.4 6.4 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
3G Mô-đun điều khiển Tùy chọn 5.0.12.0 30.6 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
âm thanh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Audio Driver Realtek 5.10.0.6024 76.0 MB 02 / 03 / 2010 Tải về
Audio Driver Realtek 5.10.0.5905 29.1 MB 09 / 24 / 2009 Tải về
Audio Driver Realtek 6.0.1.5817 56.9 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Audio Driver Realtek 6.0.1.5854 66.6 MB 06 / 11 / 2009 Tải về
Audio Driver Realtek 6.0.1.5911 58.5 MB 04 / 20 / 2010 Tải về
Bluetooth
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Bluetooth Driver (BT 2.1 2046) Broadcom 5.5.0.7500 102.5 MB 11 / 05 / 2009 Tải về
driver Bluetooth Foxconn 5.5.0.7000 102.5 MB 05 / 08 / 2009 Tải về
driver Bluetooth Broadcom 6.2.0.9700 57.5 MB 10 / 22 / 2009 Tải về
driver Bluetooth Foxconn 6.2.0.8800 56.8 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Máy ảnh Driver (AP) Suyin 2.2.3.2PV 3.3 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Máy ảnh điều khiển LITEON 2.1101.11.0 3.7 MB 11 / 24 / 2009 Tải về
Máy ảnh điều khiển Suyin 5.8.48.702 6.5 MB 05 / 08 / 2009 Tải về
cardreader
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Card Reader driver Realtek 6.0.6000.84 7.0 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Card Reader Driver (RTS5158E) Realtek 6.1.7100.30094 7.2 MB 10 / 22 / 2009 Tải về
Card Reader driver Realtek 6.0.6000.20121 9.7 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Chipset
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
chipset driver Intel 8.8.0.1011 2.1 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
chipset driver Intel 9.1.1.1013 2.3 MB 10 / 05 / 2009 Tải về
chipset driver Intel 8.8.0.1014 2.5 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
chipset driver Intel 8.8.0.1011 2.1 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
LAN
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Trình điều khiển mạng LAN Realtek 6.221.424.2009 5.4 MB 12 / 02 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN Realtek 5.718.323.2009 4.9 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN Realtek 7.003.0522.2009 5.2 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN Realtek 5.722.416.2009 4.9 MB 11 / 05 / 2009 Tải về
TouchPad
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Trình điều khiển touchpad Synaptics 13.2.2 28.2 MB 01 / 27 / 2010 Tải về
Trình điều khiển touchpad ALPS 7.5.201.102 9.1 MB 11 / 05 / 2009 Tải về
Trình điều khiển touchpad Synaptics 13.2.2 28.2 MB 10 / 22 / 2009 Tải về
Trình điều khiển touchpad Synaptics 12.2.4.1 20.7 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Trình điều khiển touchpad Synaptics 12.2.4.1 20.7 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Trình điều khiển touchpad ALPS 7.5.2011.101 8.9 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
VGA
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
driver VGA Intel 7.14.10.1095 20.1 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
driver VGA Intel 6.14.11.1012 28.4 MB 07 / 21 / 2009 Tải về
driver VGA Intel 8.14.10.2003 27.5 MB 10 / 05 / 2009 Tải về
driver VGA Intel 6.14.11.1007 28.4 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Wireless LAN Driver (EM108_EM303_EM305_EM306) Atheros 8.0.0.177 33.0 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Broadcom 5.10.79.14 5.6 MB 08 / 05 / 2009 Tải về
Wireless LAN driver Atheros cho HB63orHB95 Atheros 7.7.0.348 5.7 MB 08 / 05 / 2009 Tải về
Wireless LAN Driver (4312) Broadcom 5.30.21 15.9 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Wireless LAN Driver (4312) Broadcom 5.30.18.0PV 13.3 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Atheros 7.6.1.194 28.3 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Broadcom 5.10.79.14 13.6 MB 07 / 07 / 2010 Tải về
Wireless LAN Driver (T77H032.02_T77H047.31_T77H121) Atheros 8.0.0.177 33.0 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Atheros 7.6.1.221 5.3 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
Wireless LAN Driver (EM108_EM303_EM305_EM306) Atheros 8.0.0.177PV 33.1 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Atheros 7.7.0.343 5.2 MB 09 / 10 / 2009 Tải về
Hướng dẫn nhanh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóng Acer 1.0 1.5 MB 05 / 21 / 2009 Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Hướng dẫn sử dụng Acer 1.0 452.4 KB 05 / 21 / 2009 Tải về
BIOS
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
BIOS Acer 3212 2.5 MB 03 / 23 / 2010 Tải về
BIOS Acer 3211 2.5 MB 02 / 01 / 2010 Tải về
BIOS Acer 3210 2.0 MB 10 / 05 / 2009 Tải về
BIOS Acer 3208 1.5 MB 09 / 16 / 2009 Tải về
BIOS Acer 3206 1.5 MB 07 / 01 / 2009 Tải về
BIOS Acer 3204 1.5 MB 05 / 26 / 2009 Tải về
BIOS Acer 3202 1.5 MB 05 / 15 / 2009 Tải về
3G
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
3G ứng dụng QUALCOMM 1.0.143 23.1 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
3G ứng dụng QUALCOMM 1.0.143 23.1 MB 05 / 08 / 2009 Tải về
Ứng dụng
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Acer Updater Acer 1.02.3502 7.8 MB 04 / 13 / 2012 Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
WebCam ứng dụng LITEON 0.93 7.5 MB 11 / 24 / 2009 Tải về
Acer WebCam ứng dụng Suyin 2.2.0.2 2.7 MB 05 / 08 / 2009 Tải về
Acer WebCam ứng dụng Suyin 6.0.6001.18000 2.7 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
LaunchManager
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Acer LaunchManager ứng dụng Dritek 2.0.04 3.5 MB 05 / 07 / 2009 Tải về
LaunchManager ứng dụng Dritek 2.1.05 3.6 MB 10 / 23 / 2009 Tải về
LaunchManager ứng dụng Dritek 2.1.05 3.6 MB 10 / 01 / 2009 Tải về
Acer LaunchManager ứng dụng Dritek 2.0.02 3.4 MB 05 / 08 / 2009 Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.

  • Lớn tài nguyên cho tất cả các trình điều khiển bao giờ bạn có thể cần. Miễn là bạn có thể tránh được tự động download và tất cả các quảng cáo khắp nơi ... http://www.gigatexit.com Hỗ trợ CNTT GigaTex

    -JP

  • juan castro

    tengo Windos 8 y không puedo escuchar la música si không tengo audifonos