Acer Aspire One AO756 Netbook của Windows 7, 8, 8.1 điều khiển, Tiện ích, Manaul

Acer Aspire One AO756 Netbook

Tải về Acer Aspire One 756 Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 11.0.0.1032 11.7 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.6577 183.9 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Atheros Bluetooth Driver 7.4.0.125 114.1 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 6.5.1.2602 234.2 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Broadcom Card Reader driver 1.0.0.243 121.7 MB 2012 / 08 / 23 Tải về
Intel Chipset Driver 9.3.0.1020 2.9 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Trình điều khiển Broadcom LAN 15.2.0.4 13.3 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 10.6.12.4 175.1 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 16.1.0.0 101.8 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển 8.0.0.1262 39.7 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Intel USB 3.0 điều khiển 1.0.4.220 11.9 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.2653 114.3 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 10.0.0.42 43.2 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 9.2.0.480 39.3 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (HB125) 9.2.0.480 39.3 MB 2012 / 08 / 06 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.196.11 78.1 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.100.196.18 78.1 MB 2012 / 06 / 13 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 15.3.0.16 366.1 MB 2013 / 03 / 05 Tải về
  • Arturo

    cảm ơn