Acer Aspire One D150 Netbook Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire One AOD150 Netbook

tải về Acer Aspire One AOD150 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Lựa chọn 3G Mô-đun điều khiển (GTM380E) 4.0.17.0 27.7 MB 2009 / 12 / 09 Tải về
Lựa chọn 3G Mô-đun điều khiển (GTM382E) 5.0.29.0 27.7 MB 2009 / 12 / 09 Tải về
QUALCOMM 3G Mô-đun điều khiển (Gobi1000) 1.0.27 109.9 MB 2009 / 12 / 09 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.5888 59.1 MB 2009 / 11 / 19 Tải về
Chicony Máy ảnh Driver (AP) 1.1.81.402 2.8 MB 2009 / 11 / 19 Tải về
Suyin Máy ảnh Driver (AP) 2.2.2.2 3.3 MB 2009 / 11 / 19 Tải về
LITEON Máy ảnh Driver (AP) 0.73 4.6 MB 2009 / 11 / 19 Tải về
Realtek Card Reader driver 6.1.7100.30094 7.2 MB 2012 / 03 / 28 Tải về
Intel Chipset Driver 9.1.1.1020 2.4 MB 2012 / 04 / 02 Tải về
Driver Atheros LAN 1.0.0.10 4.5 MB 2012 / 03 / 28 Tải về
Driver Intel SATA 8.9.0.1023 21.3 MB 2012 / 03 / 28 Tải về
ALPS Touchpad driver 7.5.2002.1107 9.1 MB 2012 / 04 / 02 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 14.0.4.0 29.1 MB 2012 / 03 / 28 Tải về
Intel điều khiển VGA 8.15.10.1867 22.8 MB 2009 / 10 / 05 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 8.0.0.225 5.5 MB 2012 / 03 / 28 Tải về
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 5.30.21.0 15.9 MB 2012 / 03 / 28 Tải về

Gia đình sản phẩm: netbook, Dòng sản phẩm: Aspire One , Dòng sản phẩm: AOD150