Acer Aspire One AOD255 Netbook Windows XP, điều khiển Win7, tiện ích

Acer Aspire One AOD255 Netbook

Gia đình sản phẩm: netbook, Dòng sản phẩm: Aspire One , Dòng sản phẩm: AOD255

Acer Aspire One AOD255 netbook WinXP 32bit, Win7 32bit Trình điều khiển, Tiện ích & Hỗ trợ tài liệu;

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
3G
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
3G Mô-đun điều khiển Ericsson 6.3.1.3 16.2 MB 02 / 11 / 2011 Tải về
3G Mô-đun điều khiển Ericsson 5.20.2.0 15.7 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
3G Mô-đun điều khiển Huawei 2.0.6.702 3.8 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
3G Mô-đun điều khiển Ericsson 6.3.1.3 16.1 MB 02 / 11 / 2011 Tải về
3G Mô-đun điều khiển Ericsson 5.20.2.0 15.7 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
3G Mô-đun điều khiển Huawei 2.0.6.702 3.8 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
AHCI
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
SATA AHCI driver Intel 8.9.4.1004 21.4 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
SATA AHCI driver Intel 8.9.4.1004 21.4 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
âm thanh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Audio Driver Realtek 6.0.1.6066 78.3 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Audio Driver Realtek 6.0.1.6141 85.7 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Bluetooth
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Bluetooth Driver (3.0) Broadcom 5.6.0.3800 241.6 MB 10 / 19 / 2010 Tải về
driver Bluetooth Broadcom 5.6.0.5301 92.5 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Bluetooth Driver (3.0) (AR3011) Atheros 6.04.004.1 104.3 MB 10 / 19 / 2010 Tải về
Bluetooth Driver (AR3011 / BU12) Atheros 6.04.005.14 109.6 MB 01 / 24 / 2011 Tải về
driver Bluetooth Atheros 6.27.0521.0301 65.4 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
driver Bluetooth Broadcom 6.3.0.5450 58.7 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
driver Bluetooth Atheros 16.0315.101.0 106.0 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Driver Bluetooth cho Windows 7 SP1 Atheros 6.18.0624.0302 199.9 MB 04 / 12 / 2011 Tải về
Bluetooth Driver (3.0) Atheros 6.18.0624.0302 63.6 MB 03 / 29 / 2011 Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Máy ảnh điều khiển LITEON 3.3.2.29 18.7 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Máy ảnh điều khiển Suyin 5.8.54.008 8.4 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Máy ảnh điều khiển Chicony 5.8.54.008 12.1 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
cardreader
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Card Reader driver ENE 5.89.0.70 1.1 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Card Reader driver ENE 5.89.0.70 1.1 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Chipset
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
chipset driver Intel 9.1.1.1025 2.3 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
chipset driver Intel 9.1.1.1025 2.3 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
LAN
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Trình điều khiển mạng LAN Atheros 1.0.0.31 4.6 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN Atheros 1.0.0.40 4.6 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Bộ xử lý phương tiện truyền thông
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Truyền thông xử lý điều khiển Quartics 3.1.0059.0 5.9 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Truyền thông xử lý điều khiển Broadcom 03.07.00.00 12.6 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Truyền thông xử lý điều khiển Quartics 3.1.0058.0 6.0 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Truyền thông xử lý điều khiển Broadcom 03.07.00.00 12.6 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
modem
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Modem Driver LITEON 2.2.99 2.0 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Modem Driver LITEON 2.2.99 2.0 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
TouchPad
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Trình điều khiển touchpad ALPS 7.5.2002.1115 9.5 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển touchpad ELANTECH 7.0.6.6 25.5 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Trình điều khiển touchpad Synaptics 15.0.7.0 29.7 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Trình điều khiển touchpad Synaptics 15.0.7.0 29.7 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển touchpad ELANTECH 7.0.6.6 25.5 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển touchpad ALPS 7.5.2002.1115 9.5 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
VGA
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
driver VGA Intel 8.14.10.2117 21.8 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
driver VGA Intel 6.14.10.5260 15.3 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
WiMax
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
WiMax điều khiển Intel 5.20.1002.3 61.6 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
WiMax điều khiển Intel 5.20.1002.3 61.6 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Mạng LAN không dây
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Trình điều khiển mạng LAN không dây Realtek 2015.2.0430.2010 17.3 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel 5.20.1002.3 6.1 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Atheros 9.0.0.173 23.4 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Broadcom 5.60.350.6 30.3 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Intel 5.20.1002.3 3.5 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Atheros 7.7.0.456 31.5 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Realtek 1090.2.0504.2010 18.4 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dây Broadcom 5.60.350.6 23.9 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
generic UG
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Hướng dẫn sử dụng Generic Acer 1.0 458.9 KB 02 / 13 / 2009 Tải về
Hướng dẫn nhanh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Hướng dẫn khởi động nhanh chóng Acer 1.0 45.3 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
Tài liệu vận chuyển
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10A31) Sanyo 1.0 1.8 MB 12 / 27 / 2011 Tải về
MSDS, UN38.3, CNA, COO của gói pin cho transporttion (AL10B31) Sanyo 1.0 2.1 MB 12 / 27 / 2011 Tải về
MSDS, UN38.3, CNA của Pin gói để vận chuyển (AL10A31 AL10B31) Sanyo 1.0 2.7 MB 12 / 19 / 2011 Tải về
3G
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
3G ứng dụng Ericsson 2.00.3006 13.9 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
3G ứng dụng Huawei 1.00.3005 12.2 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
Ứng dụng
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
Acer Updater Acer 1.02.3502 7.8 MB 04 / 13 / 2012 Tải về
máy chụp ảnh
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
WebCam ứng dụng Suyin 2.2.14.3 3.4 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
WebCam ứng dụng Chicony 1.1.184.610 3.6 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
WebCam ứng dụng Chicony 1.1.184.610 3.6 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
WebCam ứng dụng LITEON 4.0.2.1 9.3 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
WebCam ứng dụng LITEON 4.0.2.1 9.3 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
WebCam ứng dụng Suyin 2.2.14.3 3.4 MB 07 / 30 / 2010 Tải về
LaunchManager
Sự miêu tả Nhà cung cấp phiên bản Kích thước Ngày
LaunchManager ứng dụng Dritek 4.0.12 6.1 MB 08 / 02 / 2010 Tải về
LaunchManager ứng dụng Dritek 4.0.12 6.1 MB 07 / 30 / 2010 Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.

 • Felipe

  Ojala funcione

 • haram

  y funciona ????????
  Porque realmente los necesito

 • nhịp tuyệt vời! Tôi muốn học nghề trong khi bạn sửa đổi trang web của bạn, làm thế nào tôi có thể đăng ký cho một
  trang web blog? Các tài khoản hỗ trợ cho tôi một thỏa thuận chấp nhận được.
  Tôi đã từng chút nhỏ bé làm quen của kênh phát sóng này được cung cấp sáng rõ ràng
  khái niệm

 • utiles Muy! graciassss