Acer Aspire Chuyển Alpha 12 SA5-271 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer Aspire Chuyển 12 SA5-271 Laptop

tải về ACER Aspire Chuyển Alpha 12 SA5-271 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 14.8.0.1042 12.8 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7773 464.7 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA344) 10.0.0.212 56.3 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Driver Intel Bluetooth 18.1.1611.3223 17.5 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Trình điều khiển máy ảnh Intel 30.10154.6822.219 90.0 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Realtek Máy ảnh điều khiển 10.0.10586.11183 19.4 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10586.31222 15.9 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10586.31225 16.1 MB 2016 / 07 / 14 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.13 4.7 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt 8.1.10605.221 17.1 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 30.63.1519.7 3.6 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver 11.0.0.1181 98.5 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Trình điều khiển Intel khác 3.0.40.3247 36.9 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Intel điều khiển VGA 20.19.15.4390 197.8 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Intel Buttons ảo 1.1.0.21 1.0 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 1.1.5.71 365.8 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344) 12.0.0.212 38.6 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.40.0.9 202.2 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3003 18.2 MB 2016 / 06 / 01 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 3.2 MB 2016 / 06 / 01 Tải về