ACER ONE 10 S1003 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

ACER ONE 10 S1003 Laptop

Tải về ACER ONE 10 S1003 Máy tính xách tay / Drivers Tablet PC Windows 10 32bit, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Realtek Audio Driver 10.0.10586.4435 2017/03/09 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth 12.0.1.840 2016/07/21 TẢI
Kionix G cảm biến Driver 1.2.8.6 2016/07/21 TẢI
Acer Chế độ thay đổi 1.00.3003 2016/07/21 TẢI
Intel Platform Installer Drivers 20.19.15.4352 2017/03/09 TẢI
GoodixTech cảm ứng điều khiển 1.4.1.1202 2017/03/09 TẢI
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN 1.596.10.0 2017/03/09 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer Thêm kích thước bảng điều khiển trong thời gian EDID DTD. 1.11 2017/03/02 TẢI
Acer Vô hiệu hoá các DVFS để sửa chữa Tần số bộ nhớ 1.10 2017/02/21 TẢI
Acer 1. Hủy bỏ chức năng xoay cho RS1 OS. 1.08 2017/01/12 TẢI
Acer 1. Giải quyết các vấn đề mà TXD bảng sẽ không có màn hình hiển thị sau khi nối lại từ CS. 1.07 2016/11/04 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không 1 2016/12/15 TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 2016/07/26 TẢI
  • Khalil

    Tôi ghét điều này. Tôi không thể chạy các cửa sổ khác trong máy của máy tính bảng này. Tôi không thích các cửa sổ 10.