ACER Predator G5-793 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

ACER Predator G5-793 Laptop

Tải về ACER Predator G5-793 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Intel SATA AHCI Driver (Kabylake) 15.2.0.1020 2016 / 11 / 15 Tải về
Intel SATA AHCI điều khiển 14.8.1.1043 2016 / 11 / 24 Tải về
Intel AMT Driver (Kabylake) 11.6.0.1136 2016 / 11 / 15 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7945 2016 / 11 / 15 Tải về
Trình điều khiển QUALCOMM Bluetooth 10.0.0.279 2016 / 11 / 15 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.14393.31228 2016 / 11 / 15 Tải về
Intel Chipset Driver (Kabylake) 10.1.1.38 2016 / 11 / 15 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.33 2016 / 11 / 24 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 30.63.1603.05 2016 / 09 / 26 Tải về
Driver Atheros LAN 9.0.0.42 2016 / 11 / 15 Tải về
Intel ME (quản lý cơ) Driver 11.0.5.1189 2016 / 11 / 24 Tải về
Intel Thunderbolt điều khiển 16.2.51.2 2016 / 11 / 15 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.25.8 2016 / 11 / 15 Tải về
NVIDIA VGA Driver 21.21.13.6949 2016 / 11 / 15 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver 12.0.0.279 2016 / 11 / 15 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3007 18.2 MB 2016 / 09 / 26 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Hỗ trợ Acer nền tảng mới. 1.06 14.9 MB 2016 / 11 / 18 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ERP (Năng lượng liên quan đến chỉ thị sản phẩm) Tài liệu kỹ thuật 1 108.9 KB 2016 / 09 / 30 Tải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 2 4.3 MB 2016 / 12 / 05 Tải về