ACER SPIN 5 SP513-51 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

acer-spin-5-sp513-51-máy tính xách tay

Tải về ACER SPIN 5 SP513-51 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel AMT điều khiển 11.0.0.1176 63.2 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Intel AMT điều khiển 11.5.0.1011 76.3 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7878 519.3 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Atheros Bluetooth Driver (NFA435 liteon) 10.0.0.191 87.0 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Driver Intel Bluetooth 19.0.1621.3340 9.0 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10586.31225 12.3 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.27 4.9 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 30.63.1603.5 3.0 MB 2016 / 09 / 12 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.25.5 631.9 KB 2016 / 09 / 13 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 13.6.3.1 7.0 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Intel điều khiển VGA 21.20.16.4475 208.4 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Intel Buttons ảo 1.1.0.21 1.0 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Atheros Wireless LAN Driver (NFA435 liteon) 12.0.0.191 87.0 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 19.0.1.1 86.9 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3006 18.2 MB 2016 / 09 / 12 Tải về
Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 3.2 MB 2016 / 09 / 13 Tải về
Acer ERP (Năng lượng liên quan đến chỉ thị sản phẩm) Tài liệu kỹ thuật 1 108.2 KB 2016 / 09 / 30 Tải về