ACER SPIN 5 SP513-52N Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Sổ tay

Máy tính xách tay ACER SPIN 5 SP513-52N

Tải về ACER SPIN 5 SP513-52N Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Intel AMT Driver (Kabylake) 11.7.0.3290 2017/08/10 TẢI
Realtek Audio Driver 6.0.1.8192 2017/08/10 TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344A liteon) 10.0.0.312 2017/08/10 TẢI
Realtek Card Reader driver 10.0.14393.31233 2017/08/10 TẢI
Intel Chipset Driver (Kabylake) 10.1.1.40 2017/08/10 TẢI
VBulletin Intel động và nhiệt Khung Driver (Kabylake) 8.2.11003.3588 2017/08/10 TẢI
ELANTECH vân tay điều khiển 1.6.9.1101 2017/08/10 TẢI
Intel tiếp Serial IO driver 30.100.1713.2 2017/08/10 TẢI
Intel điều khiển VGA 22.20.16.4691 2017/08/10 TẢI
Intel Buttons ảo 1.1.1.22 2017/08/10 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344A liteon) 12.0.0.312 2017/08/10 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Hướng dẫn an toàn của Acer 1 2017/06/09 TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 2017/08/14 TẢI