ACER SPIN 7 SP714-51 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

ACER SPIN 7 SP714-51 Laptop

Tải về ACER SPIN 7 SP714-51 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển và Ứng dụng Hướng dẫn sử dụng.

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 15.2.0.1020 2017/02/21 TẢI
Realtek Audio Driver 6.0.1.7989 2017/02/21 TẢI
Driver Intel Bluetooth 19.11.1639.649 2017/02/21 TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344) 10.0.0.278 2017/02/21 TẢI
Intel Chipset Driver 10.1.1.38 2017/02/21 TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt 8.2.11000.2996 2017/02/21 TẢI
Synaptics vân tay điều khiển 5.5.3400.54 2017/02/21 TẢI
Intel tiếp Serial IO driver 30.100.1633.3 2017/02/21 TẢI
Synaptics Touchpad Driver 19.3.4.33 2017/02/21 TẢI
Intel Turbo Boost điều khiển 11.6.0.1015 2017/02/21 TẢI
Intel điều khiển VGA 21.20.16.4526 2017/02/21 TẢI
Intel Buttons ảo 1.1.0.21 2017/02/21 TẢI
Driver Intel Wireless LAN 19.10.0.9 2017/02/21 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344) 12.0.0.278 2017/02/21 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3006 2016/09/26 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer 1. Cập nhật touchpad HID. 1.06 2017/02/15 TẢI
Acer 1. Cải thiện hiệu suất hệ thống. 1.03 2016/12/14 TẢI
Acer 1. Cập nhật EC để V1.02. 1.02 2016/10/12 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không 1 2016/12/19 TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 2 2017/02/02 TẢI