ACER SWIFT S30-10 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, Tiện ích, Hướng dẫn sử dụng

ACER SWIFT S30-10 Laptop

Tải về ACER SWIFT 3 S30-10 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Intel SATA AHCI Driver (Kabylake) 15.2.0.1020 2016 / 11 / 30 TẢI
Realtek Audio Driver 6.0.1.7926 2016 / 11 / 30 TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344A liteon) 10.0.0.278 2016 / 11 / 30 TẢI
Realtek Card Reader driver 10.0.14393.31228 2016 / 11 / 30 TẢI
Intel Chipset Driver (Kabylake) 10.1.1.37 2016 / 11 / 30 TẢI
EGISTEC vân tay điều khiển 3.5.1.4 2016 / 11 / 30 TẢI
Intel ME (quản lý cơ) Driver 11.6.0.1015 2016 / 11 / 30 TẢI
ELANTECH Touchpad driver 13.6.8.2 2016 / 11 / 30 TẢI
Synaptics Touchpad Driver 19.0.25.8 2016 / 11 / 30 TẢI
Intel VGA Driver (Kabylake) 21.20.16.4526 2016 / 11 / 30 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344A liteon) 12.0.0.278 2016 / 11 / 30 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3006 2016 / 09 / 14 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không 1 2017 / 01 / 10 TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 2016 / 10 / 05 TẢI