ACER SWIFT 7 SF713-51 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

ACER SWIFT 7 SF713-51 Laptop

Tải về ACER SWIFT 7 SF713-51 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 15.2.0.1020 2016/12/06 TẢI
Realtek Audio Driver 6.0.1.7910 2016/12/06 TẢI
Driver Intel Bluetooth 19.11.1639.649 2016/12/06 TẢI
Atheros Bluetooth Driver (NFA344) 10.0.0.278 2016/12/06 TẢI
Intel Chipset Driver 10.1.1.38 2016/12/06 TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt 8.2.11000.2996 2016/12/06 TẢI
Synaptics vân tay điều khiển 5.5.3400.54 2017/08/14 TẢI
Intel tiếp Serial IO driver 30.100.1633.3 2016/12/06 TẢI
Synaptics Touchpad Driver 19.3.4.33 2016/12/06 TẢI
Intel Turbo Boost điều khiển 11.6.0.1015 2016/12/06 TẢI
Intel điều khiển VGA 21.20.16.4526 2016/12/06 TẢI
Driver Intel Wireless LAN 19.10.0.9 2016/12/06 TẢI
Atheros Wireless LAN Driver (NFA344) 12.0.0.278 2016/12/06 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer ứng dụng truy cập nhanh 2.01.3007 2016/09/26 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer BIOS 1.13 2017/08/22 TẢI
Acer 1.Update EC V1.07 để tinh chỉnh thông tin pin. 1.12 2017/04/18 TẢI
Acer 1. Cập nhật touchpad HID. 1.06 2017/02/15 TẢI
Acer 1. Cải thiện hiệu suất hệ thống. 1.03 2017/01/18 TẢI
Sự miêu tảphiên bản NgàyTải về
Acer Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng không 1 2016/12/15 TẢI
Hướng dẫn an toàn của Acer 1 2017/06/09 TẢI
Acer Hướng dẫn sử dụng W10 1 2017/07/07 TẢI