Acer TravelMate P249-M máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng

Acer TravelMate P249-M Laptop

tải về ACER TravelMate P249-M Máy tính xách tay của Windows 10, Windows 7 Driver, Phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn các trình điều khiển phải không?

Sự miêu tảphiên bảnKích thướcNgàyTải về
Intel SATA AHCI điều khiển 14.6.1.1030 11.7 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7806 471.3 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Realtek Audio Driver 6.0.1.7836 517.9 MB 2016 / 10 / 04 Tải về
Driver Intel Bluetooth 18.1.1546.2762 8.1 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Driver Intel Bluetooth 18.1.1611.3223 7.8 MB 2016 / 10 / 04 Tải về
Realtek Card Reader driver 10.0.10586.31222 32.1 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Intel Chipset Driver 10.1.1.13 4.7 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
EGISTEC G cảm biến Driver 2.2.3.8 27.2 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Intel tiếp Serial IO driver 30.63.1519.07 4.1 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Driver Realtek LAN 10.8.311.2016 9.3 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Synaptics Touchpad Driver 19.0.25.5 628.9 KB 2016 / 07 / 07 Tải về
ELANTECH Touchpad driver 13.6.4.1 7.1 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Intel Turbo Boost điều khiển 11.0.0.1181 68.1 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Intel điều khiển VGA 20.19.15.4390 195.6 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
NVIDIA VGA Driver 10.18.13.6234 443.9 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.33.0.1 95.5 MB 2016 / 07 / 07 Tải về
Driver Intel Wireless LAN 18.40.0.9 100.9 MB 2016 / 10 / 04 Tải về