DELL Inspiron 11 3179 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

DELL Inspiron 11 3179 Laptop

Tải về Dell Inspiron 11 3179 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SmartByte
2017-10-31
1.1.511, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-07-27
11.1.40, A03
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2017-08-21
2.4.18.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-08
6.0.1.8142, A06
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron Hệ thống 3179 BIOS
2017-08-03
1.2.0, 1.2.0
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-07-25
8.2.11000.2996, A04
Realtek PCI-E Card Reader driver
2017-07-25
10.0.14393.21292, A04
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2016-11-07
11.6.0.1117, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-08-01
1.1.0.317, A01
Intel Chipset Driver
2017-03-15
10.1.1.35, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2016-08-31
3.0.41.3260, A00
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-11-08
1.1.0.21, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2017-04-25
19.2.17.45, A07
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Bluetooth WiFi Qualcomm QCA9565
2017-09-21
10.0.0.352, A08
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265 8260
2017-08-23
19.60.0.7, A09
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-03-15
2.43.2016.0826, A02
Máy tính xách tay màn hình LCD (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bảng Firmware Update
2017-01-23
1.5.4.7.12.1.4, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-04-25
15.2.0.1020, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-09-13
21.20.16.4627, A04