DELL Inspiron 13 5370 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Inspiron 13 5370 Laptop

Tải về DELL Inspiron 13 5370 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-01-05
1.1, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-01-10
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-01-04
1.9.60.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-12-04
6.0.1.8281, A01
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Inspiron 5370 / Vostro 5370 / Vostro 5471
2018-01-10
1.3.1, 1.3.1
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-05
11.7.0.1052, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-01-10
8.3.10205.4743, A08
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-24
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2018-01-10
10.1.1.44, A07
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-10
1.1.1.318, A03
Intel tiếp Serial IO driver
2018-01-03
30.100.1713.2, A03
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2018-01-08
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-01-10
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-01-10
12.0.0.448, A15
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình đọc vân tay Goodix GF3208
2017-11-24
1.0.33.300, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-03
15.7.5.1025, A03
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa Intel HD / UHD
2017-12-04
22.20.16.4799, A01
Trình điều khiển đồ họa AMD Radeon 530
2017-11-24
17.100.3501, A00