DELL Inspiron 13 5379 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Inspiron 13 5379 Laptop

Tải về DELL Inspiron 13 5379 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell QuickSet ứng dụng
2017-09-13
11.1.40, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-09-01
3.3.1001.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-09-01
1.9.40.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-01
6.0.1.8184, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5379 / 5579 / 7773 BIOS hệ thống
2017-09-11
1.1.0, 1.1.0
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-09-13
3.10.100.3429, A00
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-09-01
8.3.10203.4295, A07
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-09-13
11.7.0.1014, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-09-14
1.1.1.318, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-09-13
1.1.1.22, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-09-01
10.0.15063.31236, A00
Intel tiếp Serial IO driver
2017-09-13
30.100.1713.2, A03
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-09-01
10.0.14393.11242, A05
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2017-09-13
12.0.0.309, A08
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 3165 7260
2017-09-13
19.70.1.1, A11
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-09-01
2.43.2017.0505, A05
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 3165 7260 7265
2017-09-13
19.60.0.3, A07
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-09-13
22.20.16.4708, A00