DELL Inspiron 13 7378 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

DELL Inspiron 13 7378 Laptop

Tải về DELL Inspiron 13 7378 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-06-21
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-05-31
6.0.1.8158, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5378 / 5578 / 7378 / 7579 / 7779 BIOS hệ thống
2017-10-16
1.21.1, 1.21.1
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-04-25
11.6.0.1042, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-03-03
3.1.0.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-07-25
8.2.11000.2996, A04
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bảng Firmware Update
2017-01-16
2.1.2.13.13.2.4, A03
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-09-01
10.0.14393.11242, A05
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2017-11-07
12.0.0.325, A12
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 7260 3165
2017-06-14
19.50.0.11, A08
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-30
2.43.2016.1026, A03
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-10-30
15.0.4.1048, A02
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-09-13
21.20.16.4627, A04