DELL Inspiron 14 3442 máy tính xách tay của Windows 10 32bit Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhậtLọc kết quả: Tất cả các file cho Cửa sổ 10 32bit.

Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-05-17
3.1.1117.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng
2017-07-06
1.9.20.0, A00
Trợ giúp Dell và Trợ giúp
2017-04-13
2.4.18.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2016-06-13
11.1.31, A01
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC3234
2015-10-15
6.0.1.7564, A01
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron Hệ thống 3442,3542,5748 BIOS
2016-06-01
A12, A12
Chipset (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2015-07-31
11.0.0.1153, A00
Intel Chipset Driver
2015-07-31
10.1.1.7, A00
Chẩn đoán (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell SupportAssist Khách hàng 1.2
2016-06-10
1.2, A02
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đơn đề nghị Intel Haswell ME FW v9.5.55.1948 cập nhật
2015-11-30
9.5.55.1948, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2016-02-16
19.0.15.15, A01
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2017-01-13
1.4.2, A00
Driver Dell Wireless 1705 WiFi + Bluetooth
2015-07-31
10.0.0.318, A00
Driver Dell Wireless 1704 Bluetooth
2015-10-13
12.0.1.716, A01
Dell Wireless 1704 WiFi điều khiển
2015-10-13
7.35.295.0, A01
Dell Wireless 1704 / 1708 WiFi điều khiển
2017-01-16
7.35.333.0, A04
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2015-10-08
10.18.15.4274, A01