DELL Inspiron 14 3442 máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhậtLọc kết quả: Tất cả các file cho Cửa sổ 10 64bit.

Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-05-17
3.1.1117.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng
2017-07-06
1.9.20.0, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2017-07-04
2.4.18.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2016-06-13
11.1.31, A01
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC3234
2015-10-15
6.0.1.7564, A01
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron Hệ thống 3442,3542,5748 BIOS
2016-06-01
A12, A12
Chipset (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2015-07-31
11.0.0.1153, A00
Intel Chipset Driver
2015-07-31
10.1.1.7, A00
Realtek Card Reader driver
2015-07-31
10.0.10125.31214, A00
Chẩn đoán (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell SupportAssist Khách hàng 1.2
2016-06-10
1.2, A02
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đơn đề nghị Intel Haswell ME FW v9.5.55.1948 cập nhật
2015-11-30
9.5.55.1948, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2016-02-16
19.0.15.15, A01
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1704 WiFi điều khiển
2015-10-13
7.35.295.0, A01
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2016-11-16
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1704 Bluetooth
2015-10-13
12.0.1.716, A01
Driver Dell Wireless 1705 WiFi + Bluetooth
2015-07-31
10.0.0.318, A00
Dell Wireless 1704 / 1708 WiFi điều khiển
2017-01-16
7.35.333.0, A04
Realtek RTL8106E-Mỹ & RTL8111G-Mỹ điều khiển Ethernet Driver
2015-07-31
10.1.505.2015, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2015-07-31
14.5.0.1081, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-06-01
20.19.15.4531, A06
nVIDIA GT840M / GT820M / GT920M Graphics Driver
2015-12-09
10.18.13.5382, A02