DELL Inspiron 14 5468 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 14 5468 Laptop

Tải về Dell Inspiron 14 5468 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-02-13
3.5.1001.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-02-19
1.11.1.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-02-21
1.1, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-01-13
10.17.19, A01
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-14
6.0.1.8142, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5468 / 5566 BIOS hệ thống
2018-02-18
1.6.0, 1.6.0
Chipset (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-08
30.100.1725.1, A05
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-01-03
11.7.0.1054, A02
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2018-01-26
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-02-13
20.10.0.0, A02
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2018-02-12
2.43.2017.727, A14
Trình điều khiển Bluetooth WiFi Qualcomm QCA9565
2017-11-23
10.0.0.352, A08
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2018-02-07
1.4.4, A01
Driver Dell Wireless 1810 / 1820 WiFi + Bluetooth
2017-10-20
12.0.0.278, A04
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-12-29
15.2.0.1020, A00
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-01-23
A00, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-01-18
22.20.16.4836, A06
Trình điều khiển AMD Radeon R5 M335 / M315 / R7 M440
2017-07-03
17.100.2901, A04