DELL Inspiron 15 5566 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, Tiện ích, Update

DELL Inspiron 15 5566 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 5566 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-01-10
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-01-04
1.9.60.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-01-13
10.17.19, A01
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-14
6.0.1.8142, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5468 / 5566 BIOS hệ thống
2018-01-10
1.4.2, 1.4.2
Chipset (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-01-03
11.7.0.1054, A02
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2017-11-24
2.43.2017.727, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 3165 7260 7265
2017-12-20
19.60.0.3, A07
Trình điều khiển Bluetooth WiFi Qualcomm QCA9565
2017-11-23
10.0.0.352, A08
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2017-06-29
1.4.4, A01
Driver Dell Wireless 1810 / 1820 WiFi + Bluetooth
2017-10-20
12.0.0.278, A04
Intel 8260 / 7265 / 3165 / 7260 / 3160 WiFi điều khiển
2017-06-29
19.2.0.1, A03
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-12-29
15.2.0.1020, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2018-01-04
22.20.16.4799, A05
Trình điều khiển AMD Radeon R5 M335 / M315 / R7 M440
2017-07-03
17.100.2901, A04