DELL Inspiron 15 5568 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

DELL Inspiron 15 5568 2-In-1 Laptop

tải DELL Inspiron 15 5568 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-06-21
11.1.40, A03
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-05-17
3.1.1117.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-29
6.0.1.8224, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5368 / 5568 / 7368 / 7569 / 7778 BIOS hệ thống
2017-11-02
1.14.0, 1.14.0
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-11-13
3.0.14.3056, A00
Intel tiếp Serial IO driver
2017-10-21
30.63.1603.5, A00
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-13
10.0.10586.31222, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-11-08
1.1.0.21, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2016-07-30
11.0.0.1178, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-11-13
1.1.0.311, A00
Intel Chipset Driver
2016-12-16
10.1.1.13, A03
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2016-11-17
8.1.10605.221, A02
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Firmware Update
2016-10-05
02_T1, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-09-01
10.0.14393.11242, A05
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265 8260
2017-08-23
19.60.0.7, A09
Driver Dell Wireless 1820 WiFi + Bluetooth
2016-10-19
12.0.0.191, A00
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-30
2.43.2015.1225, A01
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-06-22
15.2.2.1030, A02
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 510 515 520 530 540 Trình điều khiển
2017-11-14
22.20.16.4771, A12