Dell Inspiron 15 7560 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Dell Inspiron 15 7560 Laptop

Tải về Dell Inspiron 15 7560 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
SmartByte
2017-10-31
1.1.511, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2016-09-09
10.17.016, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-09-14
6.0.1.8142, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 7460 và Inspiron 7560 BIOS hệ thống
2017-09-30
1.3.0, 1.3.0
Chipset (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-10-26
11.6.0.1045, A03
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-03-13
8.2.11002.3418, A05
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2017-11-07
12.0.0.325, A12
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2017-11-13
2.43.2017.727, A14
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265 8260
2017-08-23
19.60.0.7, A09
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
2017-06-29
1.4.4, A01
Driver Intel 8265 Bluetooth
2017-03-15
19.0.1621.3340, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-06-22
15.2.2.1030, A02
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-10-25
22.20.16.4799, A05
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA GeForce / GTX / Quadro
2017-10-19
22.21.13.8477, A12