DELL Inspiron 15 (7568) Laptop của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Inspiron 15 7568 Laptop

tải DELL Inspiron 15 7000 2-In-1 Series (7568) Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-07-27
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Intel PROSet / Wireless 3165 Bluetooth Ứng dụng
2015-10-08
17.1.1529.1620, A00
Ứng dụng Intel Wireless Display
2015-09-15
6.0.40.0, A00
ST Microelectronics Free Fall Sensor Ứng dụng
2016-02-22
4.14.65, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant Audio Driver CX20722
2016-11-30
8.65.135.91, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 3153 / 3158 / 7353 / 7359 / 7568 BIOS hệ thống
2017-07-13
1.17.0, 1.17.0
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-02-08
8.2.10900.330, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2016-03-08
1.1.0.311, A01
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2016-02-22
11.0.0.1166, A02
Intel tiếp Serial IO driver
2015-09-15
30.63.1519.7, A01
Intel Chipset Driver
2015-09-15
10.1.1.7, A00
Intel Buttons ảo điều khiển
2015-09-15
1.1.0.21, A00
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Inspiron 15-7568 TOUCH Firmware
2016-04-18
0006, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Thống nhất Ứng dụng
2016-04-27
1.0.44, A00-00
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 7260 3165
2017-06-14
19.50.0.11, A08
Driver Dell Wireless 1810 / 1820 WiFi / Bluetooth
2016-11-22
12.0.0.242, A00
Driver Dell Wireless 1820 WiFi + Bluetooth
2016-02-22
12.0.0.127, A01
Trình điều khiển khóa Intel WLAN chính
2016-04-12
A00, A00
Driver Dell Wireless 1801 WiFi + Bluetooth
2016-04-07
2023.15.701.2015, A00
Dell USB 3.0 đến LAN Dongle Driver
2016-04-18
10.1.506.2015, A00
SD Card (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek RTS5176E-GRT Card Reader driver
2015-09-15
10.0.10125.31214, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2016-11-30
14.8.9.1053, A06
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 510 515 520 530 540 Trình điều khiển
2017-11-14
22.20.16.4771, A12

Viết bình luận

địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Bạn được yêu cầu điền vào các ô có dấu * *