DELL Inspiron 15 7572 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Inspiron 15 7572 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 7572 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SmartByte
2018-04-17
1.2.600, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-04-18
2.1.3.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-04-13
1.1, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio ALC3246 điều khiển
2018-03-07
6.0.1.8372, A02
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 7472 và Inspiron 7572 BIOS hệ thống
2018-02-18
1.1.3, 1.1.3
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-04-18
2.2.1.364, A06
Intel tiếp Serial IO driver
2018-04-18
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-03-27
8.3.10207.5567, A09
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-01-03
11.7.0.1054, A02
Trình quản lý bộ máy quản lý của Intel 11.x
2017-12-12
11.8.50.3425, A00
Realtek USB Card đọc driver
2018-02-12
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2018-02-14
10.1.1.44, A07
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3165 7265 8260 8265
2018-03-15
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-03-13
12.0.0.448, A15
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2018-02-28
2.43.2017.0621, A13
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-04-18
15.9.1.1020, A01
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 1050Ti / GTX 1060 với Bộ điều khiển đồ họa / GeForce MX150 Max-Q
2018-04-09
23.21.13.9065, A03
Intel HD Graphics Driver
2018-03-30
23.20.16.4905, A04