DELL Inspiron 15 7573 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Inspiron 15 7573 Laptop

Tải về DELL Inspiron 15 7573 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-08-21
11.1.40, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2017-08-21
2.4.18.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-08-21
6.0.1.8164, A00
Waves MaxxAudio Pro dành cho Dell
2017-08-21
1.0.0, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Inspiron 7370 / 7570 / 7373 / 7573
2017-10-17
1.4.0, 1.4.0
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-11-14
8.3.10205.4743, A08
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-08-21
3.1.0.3429, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-08-21
11.7.0.1014, A00
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-14
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2017-11-14
10.1.1.44, A07
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-11-14
1.1.1.318, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-05
1.1.1.22, A02
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-14
30.100.1713.2, A03
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-09-06
10.0.15063.11275, A01
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 3165 7260
2017-09-13
19.70.1.1, A11
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2017-08-25
12.0.0.312, A09
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-10-05
15.7.0.1014, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
NVIDIA Graphics Driver
2017-11-13
22.21.13.8477, A01
Intel HD Graphics Driver
2017-11-13
22.20.16.4749, A01