Dell Inspiron 15 7579 2-trong-1 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Inspiron 15 7579-2 trong 1 Laptop

Tải về Dell Inspiron 15 7579 Máy tính xách tay của Windows 2 1bit Drivers 10-trong-64, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-02-13
3.5.1001.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-02-19
1.11.1.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-02-21
1.1, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-06-21
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-23
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-05-31
6.0.1.8158, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5378 / 5578 / 7378 / 7579 / 7779 BIOS hệ thống
2018-02-19
1.23.3, 1.23.3
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-02-13
8.3.10207.5567, A09
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-01-02
11.7.0.1058, A05
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-03-03
3.1.0.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-07
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Firmware Update
2016-10-05
02_T1, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2018-02-12
10.0.14393.11242, A05
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 7260 3165 7265
2018-01-26
20.10.1.1190, A00
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-02-13
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-02-14
12.0.0.448, A15
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-01-17
2.43.2016.1026, A03
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-02-14
15.9.1.1018, A01
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-01-23
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-12-19
22.20.16.4836, A05