Dell Inspiron 15 7579 2-trong-1 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Dell Inspiron 15 7579-2 trong 1 Laptop

Tải về Dell Inspiron 15 7579 Máy tính xách tay của Windows 2 1bit Drivers 10-trong-64, tiện ích, phần mềm và cập nhật.

Ứng dụng (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2017-11-07
2.5.23.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-11-14
3.4.1002.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2017-11-14
1.5.1.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2017-11-14
1.9.60.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2017-11-14
1.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
2017-06-21
11.1.40, A03
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2017-05-17
3.4.16100.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-05-31
6.0.1.8158, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 5378 / 5578 / 7378 / 7579 / 7779 BIOS hệ thống
2017-10-16
1.21.1, 1.21.1
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2017-04-25
11.6.0.1042, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel tích hợp cảm biến Hub điều khiển
2017-03-03
3.1.0.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-07-25
8.2.11000.2996, A04
Intel tiếp Serial IO driver
2017-11-06
30.100.1633.3, A02
Realtek USB Card đọc driver
2017-06-29
10.0.14393.31228, A05
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Firmware Update
2016-10-05
02_T1, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek IR camera điều khiển
2017-09-01
10.0.14393.11242, A05
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2017-11-07
12.0.0.325, A12
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 7260 3165
2017-06-14
19.50.0.11, A08
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-30
2.43.2016.1026, A03
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-10-30
15.0.4.1048, A02
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2017-02-15
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
2017-09-13
21.20.16.4627, A04