DELL Latitude 12 5285 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Latitude 12 5285-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 5285 2-trong-1 máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-03-02
3.5.1001.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver với Intel thông minh Công nghệ âm thanh
2017-11-01
6.0.1.8225, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude Hệ thống 5285 BIOS
2018-03-14
1.3.5, 1.3.5
Chipset (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-19
11.7.0.1054, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-03-07
8.3.10207.5567, A09
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-23
1.1.1.318, A03
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-14
3.10.100.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
Realtek PCI-E Card Reader driver
2018-02-07
10.0.14393.21292, A04
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-07
30.100.1633.3, A02
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-03-13
8.17.2.10, A29
Docks / giá đỡ (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-03-13
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-03-14
6.3.9600.132, A08
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2018-01-10
7.47.4743.505, A03
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5816 LTE và Trình điều khiển GPS
2018-01-08
7.47.4743.505, A02
Trình điều khiển DW5814E LTE băng rộng di động
2017-02-24
6.1.1.2, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 2D Imaging điều khiển
2018-01-17
30.15063.10991.4659, A02
Realtek IR camera điều khiển
2018-01-03
10.0.15063.11292, A07
Network (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 18265 WiGig điều khiển
2018-01-24
3.0.53144.2, A04
ỨNG DỤNG INTEL WAPI
2018-01-24
1.9.0.3, A02
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-02-09
12.0.0.448, A13
Trình điều khiển WiFi Intel 18265 8265 7265 3165
2018-02-09
20.10.0001.7478, A09
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2018-01-10
20.10.0.0, A19
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Qualcomm (R) QCA61x4A WAPI ứng dụng
2018-01-19
10.0.10403.7, A00
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-01-12
4.7.26.65, A11
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2017-12-13
1.3.2.8, A02
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-01-12
2.2.1, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-01-23
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển đồ họa Intel HD 5000 6000 500
2018-02-02
22.20.16.4836, A07