DELL Latitude 12 5290 2-trong-1 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 12 5290-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 5290 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver với Intel thông minh Công nghệ âm thanh
2018-01-08
6.0.1.8285, A00
Realtek HD Audio Driver với iSST
2018-01-08
6.0.1.8285, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 5290 2-in-1
2018-05-29
1.2.4, 1.2.4
Chipset (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2018-04-20
3.10.100.3429, A00
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-04-17
4.33.19.001, A01
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
Quản lý Nguồn Bộ xử lý
2018-01-08
5.53, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-08
2.2.1.362, A05
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-18
17.2.71.250, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel tiếp Serial IO driver
2018-01-23
30.100.1725.1, A04
Intel Chipset Driver
2018-06-12
10.1.1.44, A07
Intel Buttons ảo điều khiển
2018-02-12
1.1.1.22, A02
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-01-12
10.0.15063.21300, A00
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-06
8.17.2.10, A29
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-06-12
1.16.51.1, A08
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-06-12
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-06-12
6.3.9600.132, A08
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-06-07
7.54.4799.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 2D Imaging điều khiển
2018-01-17
30.15063.10991.4659, A03
Realtek IR camera điều khiển
2018-05-29
10.0.15063.11307, A09
Intel 2D Imaging điều khiển
2018-01-17
30.15063.10991.4659, A02
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-05-24
12.0.0.468, A13
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-06-07
20.50.0.8334, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-05-15
2.43.2017.1123, A09
Qualcomm (R) QCA61x4A WAPI ứng dụng
2018-01-19
10.0.10403.7, A00
INTEL 8265 / 8260 / 7265 WAPI ứng dụng
2018-01-08
1.9.0.1, A01
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVaultCDF
2018-05-24
4.9.15.0, A00
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-05-21
4.9.17.53, A14
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-23
15.7.6.1027, A04
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển đồ họa Intel HD 5000 6000 500
2018-05-15
23.20.16.4973, A08