DELL Latitude 12 5290 2-trong-1 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Latitude 12 5290-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 5290 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-01-15
3.4.1002.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver với Intel thông minh Công nghệ âm thanh
2018-01-08
6.0.1.8285, A00
Realtek HD Audio Driver với iSST
2018-01-08
6.0.1.8285, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 5290 2-in-1
2018-01-08
1.0.0, 1.0.0
Chipset (11)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-17
11.7.0.1054, A01
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-01-08
4.23.14.001, A00
Quản lý Nguồn Bộ xử lý
2018-01-08
5.53, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-08
2.2.1.362, A05
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-01-08
17.2.71.250, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-01-17
8.3.10207.5567, A09
Intel tiếp Serial IO driver
2018-01-15
30.100.1725.1, A04
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2018-01-08
3.10.100.3429, A00
Intel Chipset Driver
2018-01-15
10.1.1.44, A07
Intel Buttons ảo điều khiển
2018-01-08
1.1.1.22, A02
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-01-12
10.0.15063.21300, A00
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-01-10
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-01-12
6.3.9600.104, A07
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-01-08
1.16.49.1, A06
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-01-17
7.51.4785.502, A04
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-01-17
7.51.4785.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 2D Imaging điều khiển
2018-01-17
30.15063.10991.4659, A03
Realtek IR camera điều khiển
2018-01-17
10.0.15063.11307, A09
Intel 2D Imaging điều khiển
2018-01-17
30.15063.10991.4659, A02
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-01-12
12.0.0.448, A12
Trình điều khiển WiFi Intel 18265 8265 7265 3165
2018-01-10
20.10.1.1190, A09
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2018-01-10
20.10.0.0, A19
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-01-08
2.43.2017.907, A08
Qualcomm (R) QCA61x4A WAPI ứng dụng
2018-01-08
10.0.10403.7, A00
INTEL 8265 / 8260 / 7265 WAPI ứng dụng
2018-01-08
1.9.0.1, A01
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-01-12
4.7.26.65, A11
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-15
15.7.6.1027, A04
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 620 và Iris Graphics 640
2018-01-08
22.20.16.4815, A00