DELL Latitude 12 7285 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Latitude 12 7285 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 7285 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2017-08-22
3.2.1006.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver với Intel thông minh Công nghệ âm thanh
2017-11-01
6.0.1.8225, A04
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude Hệ thống 7285 BIOS
2018-01-10
1.1.0, 1.1.0
Chipset (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-01-10
4.23.21.001, A02
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-09
11.7.0.1035, A00
Intel tiếp Serial IO driver
2017-10-06
30.100.1724.2, A03
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-10-11
8.3.10203.4295, A07
Intel Thunderbolt điều khiển
2017-11-30
16.3.61.275, A03
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-22
10.0.14393.31233, A06
Intel HID Event Lọc điều khiển
2017-10-30
1.1.1.318, A02
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-14
3.10.100.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2017-10-19
10.1.1.38, A05
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2017-12-20
8.16.0.35, A26
Docks / giá đỡ (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-01-10
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-01-10
6.3.9600.104, A07
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-01-08
1.16.49.1, A06
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2018-01-10
7.47.4743.505, A03
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5816 LTE và Trình điều khiển GPS
2018-01-08
7.47.4743.505, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Skycam điều khiển
2017-06-22
30.14393.9793.4173, A00
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 18265 8265 7265 3165
2018-01-10
20.10.1.1190, A09
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2018-01-10
20.10.0.0, A19
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-01-08
2.43.2017.907, A08
Intel 18265 WiGig điều khiển
2017-07-10
3.0.50134.10, A02
INTEL 8265 / 8260 / 7265 WAPI ứng dụng
2018-01-08
1.9.0.1, A01
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-03
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-03
15.7.5.1025, A03
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-01-09
2.2.1, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển đồ họa Intel HD 5000 6000 500
2017-08-15
21.20.16.4678, A06