DELL Latitude 12 7285 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 12 7285 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 7285 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-03-29
6.0.1.8378, A13
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude Hệ thống 7285 BIOS
2018-03-23
1.1.4, 1.1.4
Chipset (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-04-17
4.33.17.001, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-04-18
2.2.1.364, A06
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-04-18
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-04-18
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-03-27
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Realtek USB Card đọc driver
2017-11-22
10.0.14393.31233, A06
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2017-08-14
3.10.100.3363, A01
Intel Buttons ảo điều khiển
2017-10-27
1.1.0.21, A01
Intel Chipset Driver
2018-02-12
10.1.1.38, A05
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-03-13
8.17.2.10, A29
Docks / giá đỡ (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-04-18
1.16.51.1, A08
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-04-18
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-04-18
6.3.9600.132, A08
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Dell có dây Dock (WD15) / Docking Monitor Đứng (DS1000) Firmware Update Utility
2017-09-19
1.0.0.8, 1.0.0.8
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5811 LTE và trình điều khiển GPS
2018-01-10
7.47.4743.505, A03
DWENUMXe Qualcomm Snapdragon X5816 LTE và Trình điều khiển GPS
2018-01-08
7.47.4743.505, A02
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Skycam điều khiển
2017-06-22
30.14393.9793.4173, A00
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-04-17
20.30.1.8010, A12
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-04-17
20.30.0.3, A21
Intel 18265 WiGig điều khiển
2018-01-24
3.0.53144.2, A04
ỨNG DỤNG INTEL WAPI
2018-01-24
1.9.0.3, A02
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-03-23
2.43.2017.907, A08
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-04-05
2.2.1, A00
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-01-23
A00, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển đồ họa Intel HD 5000 6000 500
2018-02-02
22.20.16.4836, A07