DELL Latitude 12 7290 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Latitude 12 7290 Laptop

Tải về DELL Latitude 12 7290 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-12
3.5.1004.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-03-29
6.0.1.8378, A13
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 7290 / 7390 / 7490
2018-04-16
1.3.3, 1.3.3
Chipset (7)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-05-02
4.33.21.001, A01
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-01-08
17.1.64.250, A04
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-10
2.2.1.349, A04
Intel Chipset Driver
2018-06-12
10.1.1.44, A07
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-01-12
10.0.15063.21300, A00
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-06
8.17.2.10, A29
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-06-12
1.16.51.1, A08
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-06-12
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-06-12
6.3.9600.132, A08
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DW5811e_Customer Kit Module_Qualcomm Snapdragon X7 Trình nâng cao Phần mềm LTE và Trình điều khiển GNSS
2018-05-09
7.54.4799.502, A06
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-06-07
7.54.4799.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-01-03
10.3201.101.108, A00
Network (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 9260 9560 8265 7265
2018-06-07
20.50.0.8334, A14
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
Driver Intel I2xx / 825xx Gigabit mạng
2018-05-08
22.9.16.0, A05
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-05-08
12.0.0.448, A12
Intel Device Manager Diagnostics Utility (DMIX)
2018-04-25
22.3.108.0, A04
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-05-09
2.43.2016.1026, A03
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVaultCDF
2018-05-24
4.9.15.0, A00
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-05-21
4.9.17.53, A14
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-05-09
23.20.16.4973, A05