DELL Latitude 13 7390 2-trong-1 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật

DELL Latitude 13 7390-2 trong 1 Laptop

Tải về DELL Latitude 13 7390 2-in-1 Laptop dùng Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.

Ứng dụng (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-01-24
3.4.1002.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-01-12
6.0.1.8285, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Latitude 7390 2-in-1
2018-01-08
1.0.0, 1.0.0
Chipset (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-01-19
11.7.0.1054, A01
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-01-10
4.23.22.002, 4.23.22.002
Intel tiếp Serial IO driver
2018-01-23
30.100.1725.1, A04
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-01-24
8.3.10207.5567, A09
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-01-08
17.1.64.250, A04
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-10
2.2.1.349, A04
Intel Giải pháp tích hợp cảm biến Driver
2018-01-17
3.10.100.3429, A00
Realtek USB Card đọc driver
2018-01-08
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2018-02-01
10.1.1.44, A07
Intel Buttons ảo điều khiển
2018-01-17
1.1.1.22, A02
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-01-31
1.16.50.1, A07
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-01-17
2.43.2017.907, A08
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-01-17
6.3.9600.104, A07
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5816e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-01-31
7.51.4785.502, A04
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-01-31
7.51.4785.502, A05
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
2018-01-12
10.3201.101.111, A01
Realtek IR camera điều khiển
2018-01-17
10.0.15063.11307, A09
Network (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Qualcomm QCA61x4A QCA6174A-XR QCA9377 WiFi Bluetooth
2018-01-17
12.0.0.448, A12
Trình điều khiển WiFi Intel 18265 8265 7265 3165
2018-01-10
20.10.1.1190, A09
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell ControlVault2 Driver và Firmware
2018-01-12
4.7.26.65, A11
Serial ATA (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2018-01-18
15.7.6.1027, A04
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-23
15.7.6.1027, A04
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Đồ hoạ Intel HD 500 P500 600 P600 series Trình điều khiển
2018-01-10
22.20.16.4799, A00