DELL Latitude E6330 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật

Dell Latitude E6330 Laptop

tải DELL Latitude E6330 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, Tiện ích và Update.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD93 High-Definition Audio Driver
12 / 11 / 2013
1.0.6491.0, A08
Sao lưu và phục hồi (1)
Bảo vệ tập tin và dữ liệu của bạn.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Backup & Recovery Manager Ứng dụng
6 / 7 / 2012
A02
Chipset (9)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
3 / 21 / 2014
9.5.15.1730, A02
Intel (R) Công nghệ Rapid Start
11 / 26 / 2013
3.0.0.1056, A02
Trình điều khiển ST Microelectronics Free Fall Bảo vệ dữ liệu
10 / 7 / 2013
4.10.46, A06
NEC USB 3.0 Host Controller driver
9 / 16 / 2013
2.1.39.0, A03
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
6 / 24 / 2013
1.0.8.251, A05
O2Micro Memory Card Reader driver
2 / 21 / 2013
3.0.07.44, A04
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1540 / 1504 / 1530 WiFi điều khiển
3 / 26 / 2014
6.30.223.215, A02
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Dell Wireless 380 ứng dụng Bluetooth
10 / 31 / 2013
6.5.1.4000, A02
825xx 10 / 100 / 1000 Ethernet Controller Intel driver
6 / 26 / 2013
18.1.0.0, A08
Intel Diagnostics Device Manager (DMIX) Tiện ích (Diagnostics Utility)
6 / 26 / 2013
18.1.59.00, A09
Intel (R) Wi-Fi Link 6300 / 6250 / 6205 ứng dụng
11 / 22 / 2012
WiDi 3.5.40.0, A03
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12